Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Genetik Danışma

Genetik bir hastalığı olan çocuğu bulunan (Örneğin Kistik Fibrozis,Talasemi,Duchenne Musküler Distrofi), gebelikte tarama teslerinde Down Sendromu v.b. için artmış risk tespit edilen, ileri anne yaşı,birinci derece akrabalık, gibi kromozomal ve genetik hastalıklar için artmış risk grubunda bulunan, doğuştan yapısal bir anomalisi olan bir çocuğu bulunan ve benzer bir durumun tekrar riskini merak eden çiftlere gebelik öncesinde yada gebelik sırasında detaylı danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

1.Trimester Ultrasonografi

İkili Test

2. Trimester Detaylı Ultrasonografi

Üçlü,Dörtlü Test

Fetal EKO

 

Koryon Villus örneklemesi (CVS)

Koryonik villus örneklemesi (CVS) Fetal kromozomal ve genetik bozuklukların prenatal tanısı için 1.trimesterde uygulanan işlemdir.Genelde 11-13 haftalar arasında yapılır.CVS iki türlü yapılabilir.Çoğu olguda gebeye jinekolojik muayene pozisyonu verilir,spekulum takılır ve USG kılavuzluğunda ince bir kateter ağrısız olarak rahim ağzından ilerletilerek plasental dokuya ulaşılır.Kateterin ardına bir enjektör takılır ve çok küçük miktarda bir doku aspire edilir. %15 kadar olguda ise ince bir iğne karın duvarından ilerletilerek rahme ve plasentaya ulaşılır ve örnekleme bu yolla yapılır. Her iki yaklaşımda da 20-50 mg doku laboratuara yollanır.Bundan sonra kromozom anormalliklerinin (Örneğin Down Sendromu) ya da gen hastalıklarının (Örneğin Talasemi,Kistik Fibrozis) moleküler tanısı veya da enzimatik analizler (Bazı biyokimyasal hastalıklarda) yapılabilir. 

Biz CVS'i ikili test anormalliklerinde, 1.Trimesterde artmış ense saydamlığında ve ailede bilinen bir kalıtsal hastalık varlığında erken tanı için sıklıkla kullanırken,üçüz ve üzeri gebeliklerde redüksiyon öncesinde veya sonrasında bırakılan fetusların normalliğinin ortaya konmasında ve preimplantasyon genetik tanı yapılmış IVF olgularında fetal kromozomların normalliğinin kesinleştirilmesi için yapabiliyoruz.

 

Amniyosentez

Prenatal tanı için geliştirilmiş ilk yöntemdir. Tipik olarak 15-22 haftalar arasında yapılır. USG kılavuzluğunda çok ince bir iğne karın duvarından rahmin içine doğru iletilir. Yaklaşık 20 -25 cc sıvı alınır ve analiz için genetik laboratuarına yollanır. Tecrübeli ellerde genetik amniyosentez çok güvenli bir testtir.

 

Kordosentez

 

Fetal Redüksiyon

Özellikle Üremeye yardımcı tekniklerin artan kullanımı ile son 10 yılda ikiz gebeliklerin sayısı iki kattan fazla artarken üçüzler 13 kat, dördüzler ise 100 kat artış gösterdi. Üçüz ve üzeri gebeliklerde kayıp, prematürite, konjenital anomaliler ve yenidoğan döneminde olumsuz sonuçlar tekiz gebeliklere göre dramatik olarak fazla görülmektedir.Doç.Dr. Bildirici 6 yılı aşkın süredir gerektiğinde çok sayıdaki fetüsü tipik olarak ikiye indirgeme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu işlem tipik olarak 11. gebelik haftasında yapılmakta olup istenildiğinde devam edecek fetus / fetuslar için koryon villus örneklemesi ile kromozomların normalliği ortaya konulabilmektedir.

 

Fetal Tedavi

Doç.Dr.İbrahim BİLDİRİCİ anne karnındaki bebeğe gerekli hallerde kan verilmesi (İntrauterin intravasküler transfüzyon) bazı ritim bozuklukları ve yol açtıkları kalp yetmezliğinin tedavisinde anne karnındaki bebeğe ilaç uygulamaları,mesane çıkış obstrüksiyonu gibi hallerde anne karnındaki bebeğin idrarını yapabilmesi ve böbreklerinin hasardan korunması için şant uygulaması yapılması, tek yumurta ikizlerinde ikizden ikize transfüzyon (Twin to Twin Transfusion) için amniyoredüksiyon, septostomi ve gerekli hallerde bipolar kord koagülasyonu ile tekize indirgeme uygulayabilmektedir.

 

Gebelik Takibi

 

-Normal Gebelikler

- Riskli Gebelikler

-Çoğul Gebelikler

Riskli Gebeliklerin Konsültasyonu

 

Ağrısız doğum / Sezaryen

 

Sezaryen Sonrası Normal Doğum (VBAC)

 

Kısırlık(İnfertilite) araştırma ve tedavisi

 

-İlaçlı Rahim Filmi (HSG)

-Laparoskopi

-İlaç Tedavileri

-Aşılama(İntrauterin inseminasyon)

-Tüp Bebek Hazırlama

 

Hormonal Bozuklukların araştırılması ve tedavisi

 

Myom,Yumurtalık Kisti,Rahim Ağzında Yara (Servikal Erozyon ) gibi kadın genital sistemi hastalıklarının takip ve tedavisi

 

Koyucu kadın sağlığı hizmetleri

 

-PAP Smear 

-HPV Aşı Uygulamaları

-Mammografi

-Kemik Mineral Dansitometre

 

Aile planlaması ve doğum kontrol yöntemleri